Romteknologi Vg3

Klikk for stort bilde

 

Beskrivelse av programområdet

Verdenssamfunnets behov for satellitter til global kommunikasjon, ressurskartlegging, overvåking og utforskning av verdensrommet krever kompetanse innen romteknologi.

Romteknologifaget skal fremme kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet. Felles programfag skal gi grunnleggende innsikt i tekniske og miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling. Programfagene skal fremme elevens evne til å bruke og reparere elektronisk utstyr knyttet til kommunikasjon og romteknologi, telemetrisystemer og satellitteknologi.

Opplæringen skal legge til rette for internasjonalt samarbeid med romteknologisentre, og deler av opplæringen skal foregå i nært samarbeid med norsk romindustri. Bruk av satellittdata, testing og bruk av fagprogramvare for datainnsamling og analyse og geografiske informasjonssystemer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å fremme kreativitet, evne til samarbeid og problemløsning og stimulere til innovativ tenkning og utprøving. Opplæringen skal legge grunnlag for videre utdanning innen fagområdet.

Inntakskrav

Vg2 data og elektronikk.

Fag- og timefordeling


Romteknologi- og satellitteknikk: 5 timer/uke
Elektonikk og kommunikasjonsteknologi: 5 timer/uke
Telemetri: 5 timer/uke – undervisningen i telemetri foregår i sin helhet ved Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) på Andøya Space Center
Romfysikk: 5 timer/uke
Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer: 5 timer/uker
Matematikk (Påbygging til generell studiekompetanse): 5 timer/uke
Naturfag (Påbygging til generell studiekompetanse): 5 timer/uke
Kroppsøving: 2 timer/uke

Generell studiekompetanseSkolen tilbyr eksamensforberedende kurs i norsk og nyere historie, for de som ønsker å ta generell studiekompetanse. Elevene må avlegge privatisteksamen i disse fagene.

Læreplaner

Læreplanene for fellesfag og de felles programfagene, finner du hos udir.no.

De fleste elever velger videre studier innen teknologi- eller realfag på høyskoler og universiteter i Norge eller utlandet.
Det er utarbeidet en egen brosjyre for romteknologi som du finner i menypunktet over.