Miljø- og energiteknikk

        

Vindmøller - Klikk for stort bilde

Beskrivelse av programområde Miljø- og energiteknikk 

 

De globale klima-, miljø- og energiutfordringene kommer til å prege samfunnsutviklingen framover.

Bedre levestandard for verdens befolkning som helhet vil medføre betydelig vekst i energiforbruket, samtidig som CO2-utslippene må reduseres kraftig for å motvirke global oppvarming. Dette krever tiltak. I programfaget miljø- og energiteknikk skal elevene få kunnskap om hvordan fossilbasert energiforsyning kan erstattes med mer bærekraftige energisystemer med akseptable miljøpåvirkninger.

Elevene skal lære om mulige fremtidsscenarier for energibehov og klimagassutslipp,basert på internasjonalt anerkjente energisystemanalyser og prognoser, ha oversikt over ressursgrunnlag, arealbehov og miljøkonsekvenser for de viktigste lavkarbon energikildene.

Elevene skal identifisere og forstå problemene og lære om teknologi for fornybar energi.

Norge er et land med høy industrikompetanse, med rike naturressurser og med tradisjon for å ivareta natur og miljø. Vi tar også mål av oss til å være en ledende miljønasjon. I framtiden må vi handtere miljø- og energiteknologi på en tilfredsstillende måte. For å klare utfordringene må vi ha fagfolk. Programfaget miljø- og energiteknikk skal motivere elevene til å velge videre utdanning innenfor dette fagområdet.

Inntakskrav

  • Bestått Vg2 studiespesialisering – realfag med fagkombinasjonen matematikk R1 og enten fysikk 1 eller kjemi1
  • Bestått og ferdig med obligatorisk fremmedspråk på Vg2
     

Fag- og timefordeling

Fellesfag: norsk, nyere historie, religion og kroppsøving

Programfag: Matematikk R2, Fysikk2 eller Kjemi2, Miljø- og energiteknikk samt Geografiske informasjonssystemer (GIS). Dette gir en studiebelastning på 35 uketimer. Vi samarbeider med Andøya Space Center (ASC) og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) i faget miljø- og energiteknikk. 

 

De nasjonale læreplanene finner du på www.udir.no

Læreplanen i miljø- og energiteknikk samt GIS finner du i menypunktet over.

 

Fant du det du lette etter?