ArtikkelKarusell

 
facebook Its learning I skole
skoleportalen NDLA Passorbytte-selvbetjening.png

Miljø- og energiteknikk

        

Vindmøller - Klikk for stort bilde

 

Beskrivelse av programområde Miljø- og energiteknikk 

 

De globale klima-, miljø- og energiutfordringene kommer til å prege samfunnsutviklingen framover.

Bedre levestandard for verdens befolkning som helhet vil medføre betydelig vekst i

energiforbruket, samtidig som CO2-utslippene må reduseres kraftig for å motvirke global oppvarming.

Dette krever tiltak. I programfaget miljø- og energiteknikk skal elevene få kunnskap om hvordan fossilbasert energiforsyning kan erstattes med mer bærekraftige energisystemer med akseptable

miljøpåvirkninger. Elevene skal lære om mulige fremtidsscenarier for energibehov og klimagassutslipp,basert på internasjonalt anerkjente energisystemanalyser og prognoser, ha oversikt over ressursgrunnlag, arealbehov og miljøkonsekvenser for de viktigste lavkarbon energikildene.


Elevene skal identifisere og forstå problemene og lære om teknologi for fornybar energi.

Norge er et land med høy industrikompetanse, med rike naturressurser og med tradisjon for å

ivareta natur og miljø. Vi tar også mål av oss til å være en ledende miljønasjon. I framtiden må

vi handtere miljø- og energiteknologi på en tilfredsstillende måte. For å klare utfordringene må vi

ha fagfolk. Programfaget miljø- og energiteknikk skal motivere elevene til å velge videre utdanning

innenfor dette fagområdet.

Inntakskrav

  • Bestått Vg2 studiespesialisering – realfag med fagkombinasjonen matematikk R1 og enten fysikk 1 eller kjemi1
  • Bestått og ferdig med obligatorisk fremmedspråk på Vg2
     

Fag- og timefordeling

Fellesfag: norsk, nyere historie, religion og kroppsøving

Programfag: Matematikk R2, Fysikk2 eller Kjemi2, Miljø- og energiteknikk samt Geografiske informasjonssystemer (GIS). Dette gir en studiebelastning på 35 uketimer. Vi samarbeider med Andøya Space Center (ASC) og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) i faget miljø- og energiteknikk. 

 

De nasjonale læreplanene finner du på www.udir.no

Læreplanen i miljø- og energiteknikk samt GIS finner du i menypunktet over.

 

Publisert av Freddy Oftedal. Sist endret 04.02.2016 19:45
Fant du det du lette etter?
 

Kontaktinformasjon

Rektor Ellen Ingebrigtsen

Borgergata 22
8480 Andenes

Fakturaadresse

E-post


Telefon : 76115620

Faks : 76115621

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS