Studiespesialisering

Studiespesialisering er - som navnet sier - det utdanningsprogrammet som gir den beste og bredeste studiekompetansen som grunnlag for mange studier på høyskole- og universitetsnivå. I tillegg til generell studiekompetanse, kan du ved å velge bestemte programfag få spesiell studiekompetanse som kreves til noen studier.

Vi anbefaler studiespesialisering hvis du tenker på yrker som for eksempel advokat, arkitekt, ingeniør, lege, prest, lærer, politi, revisor, sosionom, sykepleier, tannlege, økonom eller veterinær. Også til mange andre yrker gir studiespesialisering et godt grunnlag for utdanning.

 

Det første skoleåret (Vg1):
Fagene dette første året er fellesfag: Norsk, Engelsk, Naturfag, Matematikk, Samfunnsfag, Geografi, Kroppsøving og ett av fremmedspråkene Fransk eller Spansk. Spansk hos oss krever at du har hatt Spansk i ungdomsskolen. Hvis ikke må du velge Fransk som begynneropplæring

De to siste årene (Vg2 og Vg3)

Omtrent halvparten av timene er i fellesfag (Norsk, Historie, Religion og kroppsøving), mens resten er programfag som man velger selv etter interesse og anlegg. Programfagene er delt opp i to programområder: realfag og språk/samfunnsfag/økonomi.

Vi har følgende programfag:

Vg2: Fransk I, Fysikk 1, Internasjonal engelsk, Kjemi 1, Matematikk R1, Psykologi 1, Sosiologi og sosialantropologi, Spansk II, Matematikk 2MP, Matematikk 2MT

Vg3: Biologi 2, Entreprentørskap og bedriftsutvikling 2, Fransk I+II, Kjemi 2, Matematikk R2, Psykologi 2

Hver elev må velge tre-fire ulike programfag. Det finnes visse retningslinjer/krav for fagvalget. Avdelingsleder og rådgiver ved skolen kan gi mer informasjon om dette.

Fant du det du lette etter?