Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Nordland fylkeskommune får et inntektstap på 459 mill som følge av mindre overføring fra staten. Nå legger fylkesrådet bort planene om ny videregående skole i Rønvika i Bodø.

 

 Antidoping Norge har sertifisert Bodin videregående skole som «Ren skole». - Vi er stolt over å få denne sertifiseringen, som denne eneste skolen i Nord-Norge. Sertifiseringen viser at vi virkelig tar dop-problematikk og rusforebygging på alvor, sier rektor Geir Ludvig Næstby.

 

- På kort tid har hele 15 bedrifter i fylket undertegnet en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å stille som læreplassgarantist. Jeg merker en stor entusiasme i bedriftene, alle vi har spurt har ønsket å bidra, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

 

 

 

 

 

 

 

Nordland fylkeskommune undertegnet i dag en intensjonsavtale om læreplassgaranti med både Salten Entreprenør og Eiendom AS og med Saltenbygg AS. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd med at entreprenørbedriftene er med og tar samfunnsansvar.

- Med et fantastisk flott tilbygg og alle skolens elever samlet under samme tak ligger alt til rette for å skape inspirerende arbeids- og læringsmiljø både for elever og ansatte, sier en begeistret fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap). Også fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap) var hjertelig til stede under åpningen av den nye skolen.

Nordland fylkeskommune og Freyr AS undertegnet en intensjonsavtale om læreplassgaranti. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd med at Freyr tar samfunnsansvar.

Nordland fylkeskommune og Widerøes flyselskap har undertegnet en intensjonsavtale om læreplassgaranti.

I dag gikk flere samfunnsaktører sammen i Norges første regionale partnerskap mot mobbing. Partnerskapet skal ha en mobbeforebyggende innsats fra barnehagenivå opp til høgskole- og universitetsnivå.

 

 

 

 

- Bodø kommune har de siste fire årene gjort en fantastisk jobb med å øke antall lærlinger. Dere har all grunn til å være stolt, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Da samfunnskontrakten i år skulle fornyes, nektet NHO Nordland å være med. – På vegne av ungdommene i Nordland er jeg svært skuffet. Men ungdommen skal likevel garanteres læreplass, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Ansvarlig

Utdanningssjef