Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Pilotprosjektet for besøksforvaltning bestilte sommeren 2018 en rapport om turistenes møte med Lofoten. Dataene ble samlet inn på ferga fra Bodø til Lofoten og hadde et spesielt fokus på Værøy og Røst. Nå foreligger sluttrapporten som kan lastes ned her (PDF, 28 MB).

I NHO sitt kompetansebarometer for 2019 sier 43 prosent av reiselivsbedriftene at de mangler ansatte med fagskoleutdanning. – Det er et tydelig signal om at vi må forsterke og viderutvikle reiselivsutdanning på fagskolenivå, sier Unni Myklevoll, som er avdelingsleder Opplevelsesbasert reiseliv ved Nordland fagskole.

 Fylkesrådet bevilger 145 000 kroner til fortsatt innsats for å samle statlige etater i et felles bygg i Sandnessjøen. -Målet er å bli et pilotprosjekt i regjeringens utprøving av en ny modell for «Statens Hus», sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

   - Rekrutteringsprosjektet «Heile Helgeland» har bred forankring og tar nye grep for å øke folketallet i en av Nordlands aller mest spennende regioner, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) som går inn med 285 000 kroner i prosjektet.

Fylkesrådet innvilger 300 000 kroner til etableringen av Arktisk kompetansesenter for sau. Kompetansesenteret skal bidra til utvikling av sauemiljøet i hele Nord-Norge.

Fylkesrådet har fordelt 3,3 millioner kroner til bredbåndsutbygging til Lurøy kommune.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) gleder seg til å møte nordlands-oppdrettere under messen Aqua Nord i Trondheim onsdag.  Hun er stolt over at Nordland er blitt en vekst-motor i oppdrettsnæringen i Norge. Samtidig er hun klar på at næringen i framtiden må forvente skjerpede krav fra samfunnet rundt.

- Jeg er stolt og glad over at Mørenot Robotics AS fra Bodø ble nominert til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris, for utviklingen av en selvstyrende undervannsrobot som renser oppdrettsmærer. Dette er en kjempespennende bedrift med et produkt som har stort potensiale, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

 

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll gikk hardt ut mot forslaget fra Finansdepartementet som foreslår å øke momsen på reiseliv fra 12 til 23 prosent. –Et gryende reiseliv på Helgeland risikerer å utraderes før det er i gang, argumenterer Norvoll.

-  Dette er et spennende prosjekt som skal forsøke å gjøre reiselivet på små plasser mer konkurransedyktig, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). Næringsråden går inn med inntil 200 000 kr til prosjektet.

 

 

 

 

 

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Nærings- og utviklingssjef