Samarbeid


Klikk for stort bildeMål: Folkehelsearbeidet i Nordland skal forankres og utvikles gjennom bredt og forpliktende samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører. 

Fylkeskommunen har gjennom folkehelseloven et ansvar for å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Folkehelsearbeid krever langsiktige, systematiske og målrettede strategier for å lykkes, med tiltak på alle samfunnsområder og i samarbeid med mange aktører. Nordland fylkesting har vedtatt en regional folkehelseplan for Nordland for perioden 2018-2025. 

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse