Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Nordland fylkeskommune og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) signerte i dag ny samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er et gjensidig samarbeid om forebygging av selvmord i befolkningen i Nordland, samt sikre god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte etter selvmord.

Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV). 4 søkere får til sammen om lag 1 million kroner til tiltak som skal bidra til økt friluftsaktivitet. I tillegg til å sikre at flere nordlendinger og besøkende får anledning til å oppleve naturen vår på en bærekraftig måte.

Folkehelsealliansen Nordland har fått en ny alliansepartner. Norsk Fysioterapeutforbund Region Nord er nå én av 33 alliansepartnere.

I dag markerte Saltdal videregående skole at de er den første videregående skolen i Nordland som mottar utmerkelsen Helsefremmende videregående skole.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse