Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - Statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn

17.06.2019

Helgelandssykehuset 2025 - innspill til samfunnsanalyse

17.06.2019

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2020-2023

17.06.2019

Tertialrapport 1 - 2019

17.06.2019

Bestillingsbrev til styret i Regionalt forskningsfond Nordland

21.10.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

02.12.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019

Fant du det du lette etter?