Ansvarlig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Arve Knutsen
Fylkesvaraordfører / Gruppeleder KrF