Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) består av ungdom i alderen 15 til 25 år fra hver kommune i Nordland. UFT samles en gang i året og velger  et Ungdommens fylkesråd som skal følge opp saker på vegne av UFT.

Ansvarlig

leder Ungdommens fylkesråd (UFR)