- Jeg er invitert hit i dag for å trekke frem noen sentrale retningslinjer om sjøsikkerhet og beredskap i nord sett fra et regionalpolitisk nivå. Slik åpnet fylkesrådsleder Geir Knutson sin tale på møtet "Transport av olje og annen last langs Norske kysten" 31.08.06

Her kan du lese talen fylkesrådsleder Geir Knutson holdt under middagen på Energimøtet 04.09.2006. Talen er på engelsk.

26. september 2006 ønsket Fylkesrådsleder Geir Knutson velkommen til Hav-og miljøkonferansen. Her kan du lese hele åpningstalen.

EUs Grønnbok om en felles Europeisk maritim politikk. En utfordring og mulighet i forvaltningen av Nord-Norges kyst og havområder. Her kan du lese fylkesrådsleder Geir Knutson sitt innlegg på seminaret.

Her kan du lese avskjedstalen som Geir Knutson holdt til fylkestinget da han gikk av som fylkesrådsleder.

Her kan du lese talen fylkesrådsleder Odd Eriksen holdt da Nordland fylkeskommune inviterte kommuner med samarbeid med Leningrad fylke i Russland til å delta i planleggingen av det kommende 20-årsjubileet for samarbeidet.

- Landsdelsutvalget mener at det viktigste tiltaket i neste transportplanperiode er en vesentlig og helhetlig oppgradering av E6 som hovedferdselsåre gjennom landsdelen.
Det sa fylkesrådsleder og leder for Landsdelsutvalget Odd Eriksen i en tale til samferdselsminister Liv Signe Navarsete i et møte om Nasjonal transportplan (NTP) tirsdag 9.januar i Oslo.

Foredrag av fylkesrådsleder Odd Eriksen i et møte mellom länsstyrelsen i Norrbotten, Narvik kommune og Nordland fylkeskommune, Luleå 10. januar 2007

Fylkesrådsleder Odd Eriksens foredrag under KS sin årlige strategikonferansen i Bodø, 1/2-07.

Innlegg på LU-konferansen "Identitet, merkevare og omdømme" 21. februar 2007 ved fylkesrådsleder Odd Eriksen, leder av LU.