Spørreinstituttet fylkestinget

Her kan du som er representant i fylkestinget sende inn spørsmål som faller inn under spørreinstituttet i fylkestinget.

Ansvarlig

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)