Fakta Andøy videregående skole

Klikk for stort bilde

 

 

 

Skolen har 136 elever,

28 pedagogisk ansatte,

15 andre ansatte og 1 lærling.

Skolens budsjett for 2016

er på 26 mill.kr.

TILBUDSSTRUKTUR OG ELEVTALL

Tilbudsstruktur elevtall
Vg1   Vg2   Vg3  
STudieforberedende utdanningsprogram:          
           
Studiespesialisering 22 Realfag 3 Realfag 10
    Språk, samfunn og øknomi 11 Språk, samfunn og økonomi 13
           
Yrkesfaglige utdanningsprogam:          
           
Elektrofag 15     Romteknologi - LAL 34
Helse- og oppvekstfag 11        
Teknikk og industriell produksjon 15        
           
Totalt 63   14   57

 

KVALITETSINDIKATORER
 

Klikk for stort bilde


Elevenes gjennomsnittlige dagfravær (antall dager)

         
 

2012-13

2013-14

2014-15

2014-15

alle

11,3

10,0

8,1

8,7

studieforberedende

10,9

10,2

8,1

7,7

yrkesfag

11,8

9,6

12,6

9,8


Fullført og bestått skoleår (%)

         
 

2012-13

2013-14

2014-15

2014-15

alle

67,9

77,0

66,2

73,7

studieforberedende

67,4

77,4

70,1

77,4

yrkesfag

68,3

76,5

62,7

69,7

 


Overgang mellom skoleår (%)

         
 

2012-13

2013-14

2014-15

2014-15

Vg1 til Vg2 alle

68,4

72,5

76,5

81,0

Vg2 til Vg3 yrkesfag

     

65,4

 


Skoleårssluttere (%)

                 
 

2012-13

 

2013-14

 

2014-15

 

2014-15

 
 

N

%

N

%

N

%

N

%

alle

8

4,8

3

1,8

7

4,8

492

5,0

studieforberedende

5

5,8

1

1,2

0

0

142

2,8

yrkesfag

3

3,7

2

2,5

7

9,3

350

7,2

 


SATSINGER OG VURDERINGER

•      Andøy videregående skole er en liten skole med et oversiktlig miljø

•      Skolen få elever slik at resultat varierer en del fra år til år

•      Vurdering for læring og profesjonell klasseledelse med vekt på relasjonsbygging er to temaer skolen arbeider særskilt med for å oppnå bedre resultat

•      Sluttertallet har økt, og dette er i stor grad knytta til hybelboere med svak skolemotivasjon

•      Skolestartpakke med tilbud om overnattingstur for Vg1-elevene og hybelkurs

•      For å hjelpe elever i faresonen og de med lettere psykiske plager, skal verktøyet VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse) tas i bruk

•      Skolen har tre yrkesfaglige Vg1-tilbud, men ingen Vg2-tilbud. Det er viktig at skolen oppmuntrer elevene til å søke seg videre på andre videregående skoler med relevant Vg2-tilbud slik at andelen med normal progresjon fra Vg1 til Vg2 øker

•      Det er en liten skole, men Vg3 Romteknologi er landslinje og rekrutterer også fra andre fylker og distrikter