Ansattoversikt


Andoy vgs kontor

Ansatte i avdelingen Andoy vgs kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekleder
Pensjonistlønn 415 61 440
Pensjonistlønn
Lærling
Fagleder 480 66 682
Pensjonistlønn
Ass. Rektor 76 11 56 28 922 99 994
Miljøarbeider 416 27 630
Konsulent
Rådgiver 76 11 56 27
Rektor 76 11 56 22 905 20 462
Fagleder yrkesfag 76 11 56 26 908 64 382
Fagarbeider 948 12 479
Rådgiver/OT-koordinator 76 11 56 38 913 34 811
Adjunkt m/tilleggsut
Pensjonistlønn
Pensjonistlønn
Adjunkt 470 65 718
Adjunkt m/tilleggsut 952 84 873
Pensjonistlønn
Kontorleder 76 11 56 20
Konsulent 76 11 56 31
Ann Heidi Solberg
Pensjonistlønn 913 41 420
Pensjonistlønn
Lektor m/tilleggsutd 414 01 589
Pensjonistlønn
Konsulent 76 11 56 20
Nina Wangen
Fagarbeider 76 11 56 20