STO VGS Andøy

Skolen tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for de som har behov for det. Undervisningen for elevene er organisert i mindre grupper med tilpasset opplegg, eller de er integrert i ordinær klasse og får oppfølging i form av tolærer. Noen av elevene får også arbeidslivstrening ved at de er utplassert i bedrifter. De fleste av elevene får utarbeidet individuelle læreplaner, og opplæringen fører normalt fram til delkompetanse eller yrkeskompetanse.