Rådgiver

Rådgiverne kan hjelpe deg med personlige eller sosiale problemer.

De kan formidle kontakt med PP- og oppfølgingstjenesten som har skolepsykolog, logoped og annen helsetjeneste.

Rådgiverne hjelper også til hvis andre institusjoner utenfor skolen skal kontaktes. I tillegg kan de ofte også sette i gang tiltak for å hjelpe deg hvis du sliter faglig. Rådgiverne vil i tillegg kunne gi deg rettledning og råd i forbindelse med valg av studieretning, fordypningsfag og valgfag.

Du vil også hos rådgiverne få studie- og yrkesorientering.

Rådgiverne har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene, om forhold i hjemmene, om sykdomsbilde eller andre spørsmål av privat karakter. Hvis rådgiverne finner at elevene er tjent med at informasjon bringes videre, kan de gjøre dette bare hvis elevenes og de foresattes tillatelse foreligger (dersom eleven ikke er myndig).