Helsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i den videregående skole. Den er et lavterskeltilbud for ungdom og har som formål å fremme elevens helse ved å forebygge sykdom, plager og skade.

Helsesøster ønsker å hjelpe deg så din skolegang skal bli så bra som mulig med tanke på dine fysiske, psykiske og sosiale forhold.  

Helsesøster tilbyr deg en voksen å SNAKKE med!

  • Helsesøster har taushetsplikt
  • Har åpen dør/stikk innom!
  • Har postkasse utenfor kontoret for beskjeder eller timeavtaler.

Du kan snakke med helsesøster om det du måtte ønske som har med helsa og hverdagen din å gjøre. Det kan for eksempel være at du vil ha veiledning om:

  • prevensjon
  • seksuelt overførbare sykdommer
  • graviditetstest
  • spiseproblemer
  • søvnproblemer
  • - eller andre temaer du som ungdom er opptatt av.

Skolehelsetjenesten har også mulighet til å formidle kontakt med lege, psykiatritjeneste, psykologtjeneste og optiker.

Helsesykepleier Tove Iversen er på skolen:

Tirsdager kl. 10.15 - 14.00

Torsdager kl. 09.30 - 13.00