Tjenester

På denne siden finner du informasjon om ulike tjenester som tilbys ved Andøy videregående skole

OT-Tjenesten
Oppfølgningstjenesten skal arbeide for å redusere frafall i videregående skole og har ansvar for at alle som ønsker det, får veiledning og rådgivning slik at det kan tilrettelegges for alternative opplæringsløp.

Helsesøstertjenesten
Målet er å gi elevene kunnskap om fysisk og psykisk helse.  Det er også viktig å kunne forebygge problemer og helseskader og gi elevene hjelp og støtte til å mestre utfordringer i ungdomstiden.

Særskilt Tilrettelagt Opplæring (STO)
Andøy videregående skole har god erfaring med tilrettelagt opplæring. Vi gir tilpasset opplæring for elever med spesielle behov 

Rådgivertjenesten
Rådgivertjenesten er delt i karriereveiledning/yrkes- og utdanningsveiledning samt sosialpedagogisk rådgivning.  Rådgiverne har fast kontortid