Informasjon om skolen

Klikk for stort bilde

Andøy videregående skole er en kombinert videregående skole med 168 elevplasser og et personale på 35 ansatte. Vi har landets eneste linje for utdanning innen romteknologi og har derfor elever fra hele landet.

En av skolens fremste oppgaver er å forberede elevene til videre studier og danne et grunnlag for at de skal kunne delta aktivt i et framtidig yrkes- og samfunnsliv. Vi står overfor store utfordringer som krever samarbeid og felles innsats fra alle medlemmene i skolesamfunnet. Læring stiller store krav til egeninnsats og vi håper den enkelte elev tar ansvar for dette og er aktive i forhold til eget læringsarbeid. Skolens personale har i fellesskap ansvar for å legge forholdene best mulig til rette for elevene i dette arbeid. Skolen er vår felles arbeidsplass og vi er opptatt av at alle skal finne seg vel til rette og trives i skolesamfunnet. Jeg håper derfor at alle bidrar og gjør sitt beste for å skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø.   Jeg ønsker lykke til med læringsarbeidet.  

Med vennlig hilsen

Ellen Ingebrigtsen, rektor