Du er her:

Til elever som skal begynne på Andøy videregående skole høsten 2020

 Klikk for stort bilde

Gratulerer med elevplass på Andøy videregående skole.


 

Skolestart

Skolen starter mandag 17. august 2020 og elevene møter i skolens kantine på følgende tidspunkt:

  • kl. 09:00 Vg1 Elektrofag, Vg1 Helse og oppvekstfag, Vg1 og Vg2 studiespesialisering
  • kl. 10:00 Vg3 studiespesialisering og Vg3 romteknologi

 

Første skoledag er det opprop og registrering, omvisning på skolen og viktige orienteringer. Utdeling av bøker og PC skjer i løpet av den første uka. Vi legger også opp til en del aktiviteter sammen med klassen for at dere skal bli bedre kjent med oss og hverandre.

 

Skolerute

Skoleruta for skoleåret 2020 - 2021 finner du her (PDF, 63 kB).

 

Gratis læremidler
Alle elever i videregående skole skal ha gratis læremidler. Skolebøkene lånes ut gjennom skolens bibliotek etter oppstart. Låneforholdet formaliseres gjennom en egen avtale/kontrakt, og administreres gjennom samme ordning som PC-ordning for Vg1 elever www.nfk.no//elevavtale. Hverken bøker eller PC vil bli utlevert uten signert avtale. Avtalen må signeres av foresatte når eleven er under 18 år.

 

Du må selv holde deg med annet skolemateriell f.eks. skriveutstyr, kladdebøker, permer, gymtøy, arbeidstøy o.l.

 

Obligatorisk bruk av bærbar PC

Det er obligatorisk bruk av bærbare datamaskiner i de videregående skolene i Nordland. Alle elever skal bruke datamaskiner innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Elever som begynner på Vg1 får utlevert PC ved skolestart. Nærmere informasjon om PC – ordningen finner du på www.nfk.no/pciskole. Låneforholdet formaliseres gjennom en egen avtale/kontrakt, og administreres gjennom samme ordning som PC-ordning for Vg1 elever www.nfk.no//elevavtale. Hverken bøker eller PC vil bli utlevert uten signert avtale. Avtalen må signeres av foresatte når eleven er under 18 år.

 

Elever på VG2 og VG3 ST har gyldige avtaler fra Vg1 og benytter samme PC som tidligere år. Elever på VG3 romteknologi får låne PC av skolen. Avtale fås ved skolestart.

 

Hybler
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe hybler ved å sende ut oversikt over aktuelle utleiere. Ta kontakt med skolen på tlf. 75 65 61 00 dersom du ønsker å få tilsendt hybelliste. Du må selv ta kontakt med aktuelle utleiere, og skole har ikke noe ansvar i forhold til leieforholdet. 

 

Stipend og lån
Etter at du har fått bekreftet skoleplass kan du søke om støtte (lån og/eller stipend). Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Husk at du må søke for å få stipendet. Du finner Lånekassens nettsøknad på www.lanekassen.no. Du må logge deg på med MinID.

 

Skolebevis – Pocket ID

Vi har erstattet det tradisjonelle skolebeviset med Pocket ID. Det er et skolebevis på mobiltelefonen med innlogging via FEIDE. Dette får du nærmere informasjon om ved skolestart.

 

Skoleskyss
Alle skyss-berettigede elever (skyssgrense på 4 km) får elektronisk busskort. Busskortet skal vare i flere år. Dersom du allerede har busskort, kan du bruke samme kortet i år.  Kortet vil bli oppdatert når du har søkt og fått innvilget skoleskyss. Dersom du har mistet kortet må du hake av for det i systemet. Du finner mer informasjon og kan søke om skoleskyss her: https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/

Vi ser fram til å ha deg som elev hos oss, og ønsker velkommen til et nytt og lærerikt skoleår. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med skolen på tlf. 75 65 61 00 eller 905 20462.

 

Med vennlig hilsen
Ellen Ingebrigtsen
- rektor -