Du er her:

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 

 Klikk for stort bildeEleven har rett til opplæring, og denne kan foregå på ulike måter.


 

Elever som ikke kan møte på skolen har rett til opplæring. Skolen har plikt til å tilby opplæring slik at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Elevene har plikt til å delta i opplæringen som foregår på skolen, eller om eleven må få opplæringen hjemme. Dette gjelder:  

  • Milde symptomer og sykdomsfølelse.  

  • Langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon.  

  • Nær familie som er i risikogruppe eller selv er i risikogruppe.  

Elever som er i karantene, isolasjon eller har milde luftveissymtomer må holde seg hjemme fra skolen av smittehensyn. Fravær i 10 dager anses som langvarig, og da må elevene kunne følge planene for faget hjemmefra.  

Fravær under en uke på grunn av sykdom eller mindre symptomer gir ikke skolen plikt til å gi opplæring hjemme.  

Elever med nær familie i risikogruppe, eller som er i risikogruppe selv, har rett til opplæring hjemme med en gang, selv om skolen er åpen.  

Dersom skolen må stenge på grunn av smitteverntiltak, har elevene rett til opplæring hjemme fra første dag.  

 

Hvordan gjennomføres opplæring hjemme?  

Skolen må organisere opplæringen slik at den er hensiktsmessig og forsvarlig – ut fra lærertetthet, antall elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgang til læremidler, digitale ressurser, annet utstyr og elevenes hjemmeforhold. Opplæringen hjemme kan gis i form av:  

  • Hjemmeoppgaver.  

  • Opplæring via læringsplattformer.  

  • Kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon.  

 

 

Mer informasjon her:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/