Du er her:

Informasjon til elevene om den nye skoledagen

Klikk for stort bilde Den nye skolehverdagen etter koronautbruddet stiller nye krav til både elever og lærere. Under får du vite hvordan skolen har tenkt at vi skal løse denne vanskelige situasjonen.

 • All undervisning, oppgaver, innlevering og vurdering vil nå foregå på digitale arenaer.
 • Timeplanen skal i utgangspunktet følges, og lærerne lager opplegg for timene/perioden. Lærerne vil opprettholde kontakt med deg, og det må være mulig for lærerne å få tak i deg på det tidspunktet faget er satt opp. Faglæreren vil alltid være tilgjengelig for deg i henhold til oppsatt timeplan. Læringsplattformen, Its learning vil være sentral i kommunikasjonen mellom deg og skolen.
 • Det er viktig at du opprettholder en normal døgnrytme, slik at du er klar til å ta fatt på læringsarbeidet fra morgenen av.
 • Du kan ikke være på jobb på dagtid, da vil de få fravær.
 • Vi vil legge opp til samarbeid mellom lærerne for å sikre en mest mulig jevn arbeidsbelastning.
 • Noen lærere vil gjennomføre videoundervisning. Oversikt og informasjon om dette vil du finne i opplegget fra faglærerne på Its learning.
 • Prøveplanen følges med mindre du får annen beskjed. Lærerne tilpasser vurderingssituasjonen til den situasjonen vi nå er i.
 • Faglærerne planlegger aktiviteten slik at de får et godt grunnlag for å gi deg underveisvurdering og sette standpunktkarakter.
 • Foreløpig har vi ingen annen informasjon enn at eksamen går som vanlig. Du vil få beskjed dersom dette endrer seg.
 • Hvis du ikke følger vurderingssituasjoner står du i fare for å ikke få standpunktkarakter pga. manglende vurderingsgrunnlag. Du vil få varsel dersom dette er tilfelle.
 • Manglende innleveringer kan også føre til nedsatt karakter i orden. 
 • Hvis du har behov for hjelp med PC, trenger noe fra biblioteket eller har glemt noe på skolen må du ta kontakt med skolen for å gjøre nærmere avtaler.  Skolen kan kontaktes på telefon 756506100 (sentralbord) eller 905 20562 (rektor).
 • Elevtjenesten vil være tilgjengelig for deg på telefon (Siri tlf. 938 06 113/ Bjørg Nina tlf. 990 43 060) eller e-post (sirhen@vgs.nfk.no/bjomar@vgs.nfk.no. Du kan også sende melding på Its learning.

Hvis du er syk og ikke kan delta i opplæringen, må du gi beskjed til kontaktlærer og/eller