Du er her:

Gratulerer med skoleplassen

Klikk for stort bilde

 

Vi gratulerer med skoleplassen, og ønsker deg velkommen som elev ved Andøy videregående skole. Vi håper du har hatt en fin sommer, og at du er godt motivert til å ta fatt på læringsarbeidet. Vi ser fram til å treffe deg, og er klar til å bidra for at du skal lykkes med utdanningen din.

 

 

Skolestart

Skolen starter mandag 19. august. Oppmøte for alle elever i skolens kantine kl. 09:00.

 

Første skoledag er det opprop og registrering, omvisning på skolen og viktige orienteringer. Utdeling av bøker og PC skjer i løpet av den første uka. Vi legger også opp til en del aktiviteter sammen med klassen for at dere skal bli bedre kjent med oss og hverandre. Vi benytter oss bla av VIP-makkerskap for å skape gode og trygge rammer omkring oppstarten. Du finner mer informasjon om opplegget her https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip/om-skoleprogrammet-vip/vip-makkerskap

 

Skolerute

Skoleruta for skoleåret 2019- 2020 finner du her. (PDF, 64 kB)

 

Gratis læremidler
Alle elever i videregående skole skal ha gratis læremidler. Skolebøkene lånes ut gjennom skolens bibliotek. Låneforholdet formaliseres gjennom en egen avtale/kontrakt, og administreres gjennom samme ordning som PC-ordning for Vg1 elever www.nfk.no//elevavtale. Hverken bøker eller PC vil bli utlevert uten signert avtale. Avtalen må signeres av foresatte når eleven er under 18 år.

 

Du må selv holde deg med annet skolemateriell f.eks. skriveutstyr, kladdebøker, permer, gymtøy, arbeidstøy o.l.

 

 

 

 

Obligatorisk bruk av bærbar PC

Det er obligatorisk bruk av bærbare datamaskiner i de videregående skolene i Nordland. Alle elever skal bruke datamaskiner innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Elever som begynner på Vg1 får utlevert PC ved skolestart. Nærmere informasjon om PC – ordningen finner du på www.nfk.no/pciskole. Låneforholdet formaliseres gjennom en egen avtale/kontrakt, og administreres gjennom samme ordning som PC-ordning for Vg1 elever www.nfk.no//elevavtale. Hverken bøker eller PC vil bli utlevert uten signert avtale. Avtalen må signeres av foresatte når eleven er under 18 år.

 

Elever på VG2 og VG3 ST benytter samme PC som tidligere år.

Elever på VG3 romteknologi får låne PC av skolen. Avtale fås ved skolestart.

 

Hybler
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe hybler ved å sende ut oversikt over aktuelle utleiere. Ta kontakt med skolen på tlf. 75 65 61 00 dersom du ønsker å få tilsendt hybelliste. Du må selv ta kontakt med aktuelle utleiere, og skole har ikke noe ansvar i forhold til leieforholdet. 

 

Stipend og lån
Etter at du har fått bekreftet skoleplass kan du søke om støtte (lån og/eller stipend). Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Husk at du må søke for å få stipendet. Du finner Lånekassens nettsøknad på www.lanekassen.no. Du må logge deg på med MinID.

 

Prøver
Vi gjør oppmerksom på at det blir gjennomført læringsstøttende prøver for elever på VG1. Prøvene gjennomføres i løpet av de første skoleukene. Du kan lese mer om dette her: http://www.udir.no/Vurdering/Kartlegging-videregaende-opplaring/

 

 

Skolebevis – PocketID

Vi har erstattet det tradisjonelle skolebeviset med PocketID. Det er et skolebevis på mobiltelefonen med innlogging via FEIDE. Dette får du nærmere informasjon om ved skolestart. Du kan også lese mer her http://www.pocketid.no/

 

Registreringsskjema

Elevene får utdelt et registreringsskjema ved oppstart. Skjema må oppdateres og signeres av elev og foresatte (hvis eleven er under 18 år) og og returneres til kontaktlærer.

 

Det er utviklet et felles digitalt skjema for samtykke erklæring for elever over 18 år. Skjema kan benyttes dersom du f.eks. kan tenke deg å gi skolen tillatelse til å kontakt foresatte ved behov. Innlogging med MinID. Skjema finner du her: http://nfk.no/sd/skjema/NFK180/Samtykkeerklring_for_elever_over_18_r

 

Skoleskyss
Alle skyss-berettigede elever (skyssgrense på 4 km) får elektronisk skolekort. Skolekortet skal vare i flere år. Dersom du allerede har skolekort kan du bruke samme kortet i år.  Kortet vil bli oppdatert når du har søkt og fått innvilget skoleskyss. Dersom du har mistet kortet må du hake av for det i systemet. Du finner mer informasjon og kan søke om skoleskyss her: https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/

Vi ser fram til å ha deg som elev hos oss, og ønsker velkommen til et nytt og lærerikt skoleår. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med skolen på tlf. 75 65 61 00 eller 90520462. Du er også velkommen innom. Vi har ekspedisjonstiden mellom kl. 09.00 og 14:00.

 

Med vennlig hilsen
Ellen Ingebrigtsen
- rektor -

Fant du det du lette etter?