Du er her:

Elevundersøkelsen 2020

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen som skal gjennomføres ved Andøy videregående skole i løpet av november måned.Klikk for stort bilde 

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Hele informasjonsskrivet fra Utdanningsdirektoratet om elevundersøkelsen finner du her.